I ett företag händer ingenting förrän någon säljer någonting

B2B? B2C? Nej, H2H -I en långvarig kundrelation är det en människa som köper av en annan människa.
Försäljning är inte en fråga. De företag som inte fokuserar på och utvecklar sin försäljning kommer att försvinna så fort en konkurrent kommer och bättre förklarar varför man ska vara kund till just dom. Det omvända gäller för de företag som ser försäljning som en nödvändighet om man ska ha produktutveckling, HR och ekonomi. Kommer mindre pengar in så blir det mindre ingenjörstimmar för produktutvecklingen, mindre utbildningstimmar för HR att förfoga över osv. Varför pratar inte då alla företag försäljning hela tiden, varje dag, på alla nivåer? Vet ej. Men det är precis det vi jobbar med att förändra hos våra kunder.
Sälj mer